VEDENIE SPOLOČNOSTI

 

HOREZZA, a.s. 

Július Kolocsányi

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva