Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky

s následným písomným potvrdením 30 dní pred nástupom na pobyt.

 

Dodávateľ je oprávnený účtovať si za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené

storno objednaných služieb nasledujúce poplatky:

29 - 21 dní: 20% z ceny ubytovania
20 - 14 dní: 40% z ceny ubytovania
13 - 7 dní: 75% z ceny ubytovania
  6 - 0 dní:  100% z ceny ubytovania

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky

a ostatné obchodné podmienky.

 

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby

z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením

(vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie,

živelná pohroma, vojenské povinnosti).