PREDAJ MAJETKU

 

Spoločnosť HOREZZA, a.s.

Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36280127

aktuálne nevyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku.