PREDAJ MAJETKU

 

Aktuálne neprebieha ponukové konanie na predaj majetku spoločnosti HOREZZA, a.s.