HOREZZA, a.s.

 

Sídlo spoločnosti (fakturačná adresa):

Teplická 81, 921 01 Piešťany

zapísaná v OR SR Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10414/T

IČO: 36280127

DIČ: 2022129384

 

Korešpondenčná adresa: 

Jakubovo námestie 19, 811 09 Bratislava

tel:         02/ 32 10 6000

e-mail:   sekretariat@horezza.sk 

        info@granithotels.sk