VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Výsledky hlasovania na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti HOREZZA, a.s. sú voľne dostupné po kliknutí na nasledujúci odkaz:

Výsledky valného zhromaždenia z 30.11.2021