AKTUÁLNE V HOTELOCH GRANIT

 

V súčasnej celospoločenskej situácii, v súvislosti s ochorením COVID-19, Hotely Granit poskytujú aktuálne svoje služby v obmedzenom režime, a to v zmysle aktuálne platných nadriadení vlády Slovenskej republiky. Viac informácií najdete po kliknutí na príslušný hotel:

 

V našich hoteloch platia prísne hygienické opatrenia, v záujme ochrany zdravia našich hostí i personálu. 

V Hoteloch Granit sa všetky spoločné priestory, i vrátane výťahov, chodieb, jedálne, kuchyne, pravidelne dezinfikujú.

V priestoroch Hotelov Granit je nariadené nosenie rúška/ respirátora, pravidelná dezinfekcia rúk a dodržiavanie rozostupov. 

Prosíme vás, aby ste brali na vedomie, že v záujme ochrany zdravia tak hostí, ako aj personálu je v rámci interných predpisov a celospoločenských pravidiel nevyhnutné, aby ste sa pri nástupe na svoj pobyt preukázali potrebným potvrdením. 

 

 

Ďakujeme vám za pochopenie a pevne veríme, že sa už čoskoro opäť vidíme, v plnom zdraví, v niektorom z našich Hotelov Granit!