);

Generálne riaditeľstvo

Generálne riaditeľstvo HOREZZA, a.s. Palisády 36, 811 06 Bratislava

HOTEL GRANIT
PIEŠŤANY ***

Teplická 81, 921 01 Piešťany +421 (0) 33 7983 111 recepcia.pn@granithotels.sk Stránka hotela

HOTEL GRANIT
SMREKOVICA ***

Smrekovica 7784, 034 01 Ružomberok +421 (0) 914 324 188 recepcia.sm@granithotels.sk Stránka hotela

HOTEL GRANIT
TATRANSKÉ ZRUBY ***

Tatranské Zruby 2, 062 01 Vysoké Tatry +421 (0) 52 426 71 23 recepcia.tz@granithotels.sk Stránka hotela

HOTEL GRANIT
PIEŠŤANY ***

Teplická 81, 921 01 Piešťany +421 (0) 33 7983 111 recepcia.pn@granithotels.sk Stránka hotela

HOTEL GRANIT
SMREKOVICA ***

Smrekovica 7784, 034 01 Ružomberok +421 (0) 914 324 188 recepcia.sm@granithotels.sk Stránka hotela

HOTEL GRANIT
TATRANSKÉ ZRUBY ***

Tatranské Zruby 2, 062 01 Vysoké Tatry +421 (0) 52 426 71 23 recepcia.tz@granithotels.sk Stránka hotela

Aktuality

Developed by Madviso.