Vedenie spoločnosti

 

Ing. Miloslava Slížová, MBA

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

 

 

 

Riaditelia hotelov

 

Tomáš Mišík

Hotel Granit Smrekovica ***

 

Miriam Straková

poverená riadením

Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele ***

 

Ing. Vladimír Bakita

Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav ***