Vedenie spoločnosti

 

Ing. Miloslava Slížová

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

 

Ing. Igor Naňo

Člen predstavenstva

 

Riaditelia hotelov

 

Bc. Radim Palovič

Hotel Granit Smrekovica ***

 

JUDr. Tomáš Kozáčik

Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele ***

 

Ing. Jana Rokytová

Hotel Granit Zemplínska šírava ***

 

Ing. Vladimír Bakita

poverený riadením

Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav ***