LIEČBA

V KLIMATICKýCH KúPEľOCH

KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ

Ak sa potrebujete zregenerovať, k dispozícii sú liečebné procedúry: 

WELLNESS, REHABILITÁCIE, ELEKTROLIEČBA, SVETLOLIEČBA a TEPLOLIEČBA.