AKTUÁLNE

 

V rámci epidemiologickej situácie a COVID automatu, v ktorom je okres Ružomberok sfarbený do bordova (od 11.10. 2021) ide od tohto termínu, Hotel Granit Smrekovica v režime "kompletne očkovaní".  Od 11.10.2021 (do odvolania) je preto možné ubytovať sa iba v prípade, že spĺňate nasledovné podmienky: 

  • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,

  • 21 dní po jednodávkovej vakcíne,

  • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami,

  • deti do 12 rokov veku.

 

V súčasnej celospoločenskej situácii, v súvislosti s ochorením COVID-19, Hotel Granit Smrekovica*** poskytuje aktuálne svoje služby očkovaným osobám, všetkým typom pobytov, tj: 

  • vojenskej klientele (v rámci preventívnej rehabilitácie PRII, rodinnej rekreácie RR)
  • ostatnej klientele (rekreačné pobyty)

V rámci platných nariadení sú raňajky a večere v Hoteli Granit Smrekovica podávané formou vynášky stravy na stoly, tj. formou obsluhy, nie formou bufetových stolov. 

 

V Hoteli Granit Smrekovica*** platia prísne hygienické opatrenia, v záujme ochrany zdravia našich hostí i personálu. 

 

Všetky spoločné priestory, i vrátane, chodieb, jedálne, kuchyne, sa pravidelne dezinfikujú.

V priestoroch Hotela Granit je nariadené nosenie rúška/respirátora, pravidelná dezinfekcia rúk a dodržiavanie rozostupov. 

 

Prosíme vás, aby ste brali na vedomie, že v záujme ochrany zdravia tak hostí, ako aj personálu je v rámci interných predpisov a celospoločenských pravidiel nevyhnutné, aby ste sa pri nástupe na svoj pobyt preukázali buď potvrdením o zaočkovaní. 

Bez vyššie spomenutých potvrdení nie je možné absolvovať pobyt. 

 

Ďakujeme, za vaše pochopenie a pevne veríme, že sa už čoskoro vidíme, v plnom zdraví v Hoteli Granit!