AKTUÁLNE

 

 

 

V súčasnej celospoločenskej situácii, v súvislosti s ochorením COVID-19, Hotel Granit Piešťany*** - kúpeľný ústav poskytuje aktuálne svoje služby:

  • vojenskej klientele (pobyty v rámci preventívnej rehabilitácie PRI/ PRII, rodinnej rekreácie RR a kúpeľnej starostlivosti KS/KL)  
  • klientele cez zdravotné poisťovne s nariadenou kúpeľnou ústavnou starostlivosťou (liečebné pobyty)
  • liečebné pobyty samoplatcom (pobyty dlhšie ako 6 nocí na odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu) 

 

V Hoteli Granit Piešťany*** - kúpeľný ústav platia hygienické opatrenia, v záujme ochrany zdravia našich hostí i personálu. 

Všetky spoločné priestory, i vrátane výťahov, chodieb, jedálne, kuchyne, sa pravidelne dezinfikujú.

 

V priestoroch Hotela Granit je nariadené nosenie rúška/respirátora, pravidelná dezinfekcia rúk a dodržiavanie rozostupov. 

 

Prosíme vás, aby ste brali na vedomie, že v záujme ochrany zdravia tak hostí, ako aj personálu je v rámci interných predpisov a celospoločenských pravidiel nevyhnutné, aby ste sa pri nástupe na svoj pobyt preukázali buď potvrdením o zaočkovaní, potvrdením o testovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. 

V prípade, že nedisponujete ani jedným z vyššie spomenutých potvrdení,je nevyhnutné, aby ste podstúpili testovanie v našom hotelovom zariadení ešte pred nástupom na pobyt. 

 

Ďakujeme, za vaše pochopenie a pevne veríme, že sa už čoskoro vidíme, v plnom zdraví v Hoteli Granit!