POBYTOVÉ BALÍČKY

Aktuálne ŠPECIÁLNE PONUKY

PODUJATIA

AKCIE - EVENTY

VAŠE HODNOTENIA

Katarina Menyhardt
29/12/2018
Great place to... Read More »
juraj verto
23/09/2017
Super
Pavel Klučerovský
08/06/2020
Personal na vysokej... Read More »
Mária Vrbová
10/02/2020
Výborný týždňový pobyt.... Read More »

REKREAČNÉ POUKAZY

Štátny príspevok na rekreáciu až 275 €

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Ak pracujete vo firme, ktorá má viac ako 50 zamestnancov dlhšie ako dva roky, máte zo zákona právo si u zamestnávateľa nechať preplatiť časť sumy spojenej s vašim rekreačným pobytom.

Kto má nárok na rekreačný poukazy?

Každá fyzická osoba zamestnaná vo firme s viac ako 50timi zamestnancami minimálne dva roky má nárok na preplatenie nejakej časti nákladov spojených s ubytovaním. Jednou z podmienok je ubytovanie sa aspoň na dve noci v rámci Slovenskej republiky. Preplatok zamestnávateľa môže byť až do výšky 275 eur za rok. 

Zamestnanec musí byť zamestnaný na plný úväzok. Pri zmluve na skrátený úväzok sa suma na rekreačné poukazy zníži v pomere zodpovedajúcemu pracovnému času podľa zmluvy.

Zamestnanci na dohodu bohužiaľ nemajú nárok na rekreačné poukazy. Právo sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov žijúcich so zamestnávateľom v jednej domácnosti, či už ide o partnera alebo o dieťa študujúce na základnej škole alebo v prvých 4 ročníkoch 8-ročného gymnázia. Nárok na čerpanie príspevku na rekreáciu majú aj živnostníci platiaci skutočné, nie paušálne výdavky. Minimálna výška sumy do nákladov je 500 eur za minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku ročne.

Ako si uplatniť nárok na rekreačné poukazy?

 1. Vyberte si pobyt na území Slovenska na minimálne dve noci. Počas roka si môžete uplatniť zľavu aj na viac pobytov a zamestnávateľ vám preplatí 55% z ceny pobytu (maximálne 275 eur ročne).

 2. Po skončení vášho pobytu si na recepcii vypýtajte doklad, ktorý musí obsahovať vaše meno a priezvisko, cenu a dátum pobytu. Zľava na rekreačné poukazy sa vzťahuje len na pobyty s minimálnou dĺžkou 2 noci.

 3. Po skončení pobytu prinesiete tento doklad zamestnávateľovi a pri najbližšom výplatnom termíne vám podľa zákona vyplatí príspevok spolu so mzdou.

Príklad na výpočet príspevku

Pobyt I.
Cena rekreácie: 240€
Príspevok od zamestnávateľa: 240€ x 55% = 132€
Vaše náklady za pobyt : 108€

Pobyt 2.
Cena rekreácie: 260€
Príspevok od zamestnávateľa: 260€ x 55% = 143€
Vaše náklady za pobyt: 117€

Príspevok na rekreáciu môžete využiť aj na viac pobytov počas roka, no maximálna výška príspevku od zamestnávateľa je 275 eur ročne.

Na čo všetko sa dá využiť rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz sa vzťahuje na ubytovanie, služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním alebo na pobytový balík v rámci Slovenskej republiky na minimálne dve noci. Súčasťou ubytovania môžu byť aj náklady na stravovanie a náklady spojené s rekreáciou (Wellness).

Cestujete s rodinou?

Rekreačný poukaz môžete využiť aj na pobyt so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo na mimoškolské aktivity ako napríklad detské tábory počas prázdnin pre svoje dieťa navštevujúce základnú školu alebo prvé štyri roky osemročného gymnázia.

Daňová povinnosť pri rekreačných poukazoch

Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmu a od odvodov. Pre zamestnanca to znamená, že za príspevok neplatí odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni. Podnikatelia si môžu náklady spojené s rekreáciou zahrnúť do daňových výdavkov.

Využite rekreačné poukazy v Granit Hotels

A vyberte si niektorú z našich aktuálnych ponúk.

 

STORNO PODMIENKY

GRANIT HOTELS

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom hostí (za písomné zrušenie sa považuje aj e-mailová komunikácia).

Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno-poplatky:

Počet dní pred nástupom hostí Storno poplatok v % z ceny objednaných služieb
29 - 21 dní20 %
20 - 14 dní40 %
13 - 7 dní75 %
6 - 0 dní100 %

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a storno podmienky.

Podmienky:

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané
služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením
(vážne ochorenie a úmrtie (aj člena rodiny),
ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti).

KONTRAINDIKÁCIE

VŠEOBECNÉ KONTRAINDIKÁCIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:
 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI. nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť na alkohole, závislosť na návykových látkach,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).