Prevádzkové hodiny vnútorný bazén od 1.10.2020

Pondelok             7:00 – 19:00

Utorok                 7:00 – 18:00

Streda                 7:00 – 19:00

Štvrtok                7:00 – 18:00

Piatok                  7:00 – 20:00

Sobota                9:00 – 20:00

Nedeľa                9:00 – 20:00