Túto stránku prevádzkuje HOREZZA, a.s. Webové sídlo spoločnosti.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI MEDZI ZVÄZOM VOJAKOV SR A SPOLOČNOSŤOU HOREZZA, A.S.
 
 
 
 
Dňa 16. mája 2017 v hoteli Granit Piešťany – kúpeľný ústav, oficiálne podpísali Zmluvu o spolupráci medzi Zväzom vojakov SR (ďalej len „ZVSR“ alebo „Zväz“) a spoločnosťou HOREZZA, a.s. prezident Zväzu plk. Ing. Tomáš Švec a predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Ing. Daniela Kurtulíková. Predmetom zmluvy je spolupráca týkajúca sa celoročných zliav z ceny ubytovania vrátane raňajok, vo výške 25% vo všetkých ubytovacích zariadeniach spoločnosti HOREZZA pre členov ZVSR. Ide o hotely Granit: Piešťany – kúpeľný ústav, Tatranské Zruby – klimatické kúpele, Smrekovica a Zemplínska Šírava.
Aktu podpísania zmluvy sa zúčastnili aj prvý a druhý viceprezident ZVSR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, plk. v.v. Ing. Ján Paulech, tajomník plk. Ing. Dušan Kulik a tlačový hovorca pplk. Mgr. Ing. Štefan Javorík. Za spoločnosť HOREZZA, a.s. bola prítomná aj riaditeľka hotela Granit Piešťany – kúpeľný ústav Ing. Helena Mišáková.
V krátkej diskusii pred podpisom zmluvy generálna riaditeľka Ing. Daniela Kurtulíková zdôraznila: „Aj podpísaním tejto zmluvy deklarujeme, že nám ide o to, aby všetky naše zariadenia slúžili najmä vojenským profesionálom a výsluhovým dôchodcom.“
Prezident zväzu plk. Ing. Tomáš Švec pripomenul: „Našou snahou v nadchádzajúcom období bude podporiť myšlienku, aby sa vo vašich zariadeniach okrem sekundárnej odbornej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti o pacientov s tbc, chorobami dýchacích orgánov, alergickými, imunologickými, onkologickými poruchami a poruchami spánku, mohli liečiť aj pacienti so srdcovo-cievnymi chorobami.“
Prvý viceprezident genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek doplnil prezidenta Zväzu slovami: „Rozšírenie preventívnej liečby srdcovo-cievnych chorôb vychádza z požiadaviek našich členov. Navrhujem vám, aby ste uvedenú požiadavku prekonzultovali s odborným personálom a ak je to možné, ju aj realizovali. Som presvedčený, že to bude výhodné a prospešné pre vašu spoločnosť i členov ZVSR.“
Riaditeľka Hotela Granit Piešťany – kúpeľný ústav Ing. Helena Mišáková poďakovala druhému viceprezidentovi plk. v.v. Ing. Jánovi Paulechovi za realizáciu návrhu z predchádzajúceho rokovania, aby členom ZVSR bolo umožnené v jednotlivých zariadeniach HOREZZA, a.s. podieľať sa na ich zveľaďovaní na báze dobrovoľných brigád. Konkrétne ide o členov klubu ZVSR Piešťany, ktorí budú okrem iného vykonávať parkovaciu službu na začiatku jednotlivých liečebných turnusov.
Podpísanie zmluvy prebehlo v pokojnej a príjemnej atmosfére plnej pochopenia a ochoty naďalej rozvíjať obojstranne výhodnú spoluprácu. Celé znenie podpísanej zmluvy v najbližších dňoch zverejnia obe strany na svojich webových stránkach. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o spoločnosti HOREZZA, a.s. a jeho zariadeniach, kliknite na nasledujúci odkaz: Webové sídlo spoločnosti.

Text a foto: Štefan Javorík
 
ZĽAVY V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH HOREZZA, A. S.
VOJNOVÍ VETERÁNI MAJÚ OD 1. APRÍLA 2017 V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI HOREZZA, A.S. ZĽAVU NA UBYTOVANIE VO VÝŠKE 25 %.
 
 
 
 Zľavy sa týkajú aj manžela či manželky alebo druha či družky, ktorí žijú s vojnovým veteránom v spoločnej domácnosti a majú rovnaký trvalý pobyt. Vzťahuje sa tiež na ich deti a vnúčatá s nimi ubytované. V cene ubytovania sú ako benefit poskytnuté raňajky. Zľava sa poskytuje v termínoch odsúhlasených spoločnosťou HOREZZA, a.s. podľa kapacitných možností jej ubytovacích zariadení. Ubytovanie je možné rezervovať najskôr jeden mesiac vopred pred plánovaným nástupom na pobyt. Úhrada pobytu bude zo strany oprávnených osôb realizovaná na recepcii príslušného ubytovacieho zariadenia pri nástupe na rezervovaný pobyt. Dohodnuté zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami na ubytovanie. Zľavy na ubytovanie budú poskytnuté z ceny ubytovania podľa platného cenníka uvedeného na webovom sídle spoločnosti. Rezort obrany chce aj týmto spôsobom zaistiť reálne výhody v prospech vojnových veteránov. Táto novinka zapadá do celkovej koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj novodobých veteránov, čiže účastníkov operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu. V uplynulých mesiacoch rezort obrany uzavrel tiež dohody so všetkými vyššími územnými celkami na poskytovanie zľavnených a voľných vstupov do múzeí a kultúrnych inštitúcií v ich pôsobnosti.