Sale of propriety


Spoločnosť HOREZZA, a.s. v súčastnosti neodpredáva žiaden prebytočný majetok.