About HOREZZA, a.s.

COMPANY VISION

Our goal is to create a quality network of hotels with attractive services and an enjoyable environment where our guests feel at home. We want to achieve this by continuing to innovate and by creating memorable stories at our facilities.

Contact

REASONS TO VISIT A GRANIT HOTEL

Naše zariadenia sú situované v najatraktívnejších lokalitách Slovenska
Our facilities are located in the most attractive locations Slovenska in Slovakia
Neustále pracujeme na skvalitňovaní služieb pre našich hostí
We continuously strive to improve the quality of our services for our guests
Postupne rozširujeme portfólio služieb pre našich klientov
We are gradually expanding our portfolio of services for our clients
Sme otvorení pre všetkých a tešíme sa z každej návštevy
We are open to all and look forward to every visit
Náš personál je priateľský, slušný a príjemný
Our staff is friendly, polite and pleasant
Neustále inovujeme a postupne <strong>modernizujeme</strong> naše strediská
We continue to innovate and are gradually modernising our centres
Snažíme sa propagovať a rozvíjať slovenský cestovný ruch
We strive to promote and develop Slovak tourism
Developed by Madviso.