Top

HOREZZA NEWS

November 2015
HOREZZA NEWS

November 2015

Rok sa nezadržateľne blíži do svojho cieľa a november je už poslednou etapou tohto behu. Na konci roka si zvykneme uvedomiť, ako ten čas rýchlo plynie. Čas je neúprosný, ale spravodlivý. Na celom svete beží rovnakou rýchlosťou, nedá sa s ním vyjednávať a nekúpime si ho za žiadne peniaze. Je len na nás, ako s touto hodnotou naložíme, ako čas využijeme. Novembrové dni sa skracujú, večery predlžujú. Ubúdanie slnečného svitu a dlhá tma vyvolávali u našich predkov obavy. V ich predstavách sa v tomto čase akoby sústredili zlé sily. Na základe toho vzniklo veľa povier a tradícií. Mnohé z nich zanikli, ale niektoré sa zachovali dodnes. Sviatok Dušičiek uctievali už naši predkovia a v tejto tradícii pokračujeme dodnes. Zapálením sviečky s láskou spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale ktorých stále nosíme v srdciach a a spomienkach.

Prečítajte si celé vydanie