Top

HOREZZA NEWS

Január 2014
HOREZZA NEWS

Január 2014

A opäť tu máme nový rok. Odbitím polnoci niečo staré skončilo a mnoho nového začína. Je to čas na nový štart. Mnohí z nás si dávajú predsavzatia čo začnú robiť a naopak, čo už robiť nechcú. Či už s predsavzatiami alebo bez nich, dôležité je, aby sme boli vnútorne spokojní, a aby sme každý deň prežili najlepšie ako vieme. Ako nám to vyšlo, zbilancujeme opäť na konci roku 2014. Sviatočná atmosféra pomaly opúšťa naše príbytky, ale skúsme, aby aspoň kúsok z nej zostal v našich domovoch počas celého roka. Nenechajme, aby nám odišlo to teplo, láska, šťastie, úsmev, radosť, pokoj a ľudskosť, ktoré sa nazhromaždili počas sviatočných dní. Nech sú súčasťou nášho každodenného života počas celého roka.

Prečítajte si celé vydanie