Top

HOREZZA NEWS

December 2014
HOREZZA NEWS

December 2014

Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku. Nazývame ich tiež sviatkami pokoja, radosti, hojnosti, lásky a rodiny. Sú chvíľou, keď sa rodiny stretávajú pri slávnostne prestretom stole plným tradičných vianočných jedál a dobrôt. Neodmysliteľnou súčasťou je čaro otváranie darčekov a návšteva polnočnej omše. Nadväzujeme na zvyky a tradície našich predkov. V akom duchu sa niesli Vianoce u našich starých a prastarých rodičov? Pri vianočných zvykoch sa veľmi často požadoval úplný pôst až do chvíle, keď sa ukázala na oblohe prvá hviezda. To bol signál, že rodina už môže zasadnúť k štedrovečernej hostine. Podľa tradície sa malo na stole objaviť „devätoro jedál“ zo všetkého, čo sa počas roka urodilo.

Prečítajte si celé vydanie